NL EN

Publicaties - Clive Van Aerde

Boek

'Zeeschepen onder bewarend beslag - theorie en praktijk'

[Die Keure, 1988] Dit boek won de 'Albert Lilar' prijs, uitgereikt op het congres van het Comité Maritime International te Parijs in juni 1990

Artikels

'Arresting development'

[Bunkerspot, oktober/november 2009, p. 24-25]

'Commentaren op de artikelen 1467 t/m 1479 Ger. W.'

[Larcier Wet en Duiding, Economisch recht, Deel 4 Vervoer, 2013, p. 432-473]

'Article 3 (1) and (4) of the 1952 Ship Arrest Convention vs. Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights'

[Tijdschrift Vervoer & Recht, 2013-5, p. 127-141 (Deel 1) en 2013-6, p. 153-166 (Deel 2)]

'Commentaren op de artikelen 1467 t/m 1479 Ger. W.'

[Larcier Duiding, Burgerlijk Procesrecht, Deel III, 2018, p. 506-564]