NL EN

Arbeidsrecht

Cliënten, zowel werknemers als werkgevers, doen beroep op ons voor advies en bijstand op arbeidsrechtelijk vlak, zoals bijvoorbeeld inzake:
  • opstellen van overeenkomsten (en aanverwante documenten) tussen werkgevers en werknemers (vb. niet-concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaarden, etc.)
  • geschillen tussen werkgevers en werknemers (vb. over loon, reorganisatie, wijzigingen in de functie, etc.)
  • geschillen naar aanleiding van de beëindiging van arbeidsovereenkomsten (vb. over ontslagvergoedingen, ontslag wegens dringende reden, niet-concurrentiebedingen, uitwinningvergoedingen, etc.)
  • havenarbeid
  • verdediging naar aanleiding van inbreuken op de arbeidswetgeving en andere sociale wetgeving (vb. na een controle door de arbeidsinspectie, etc.)

Contactpersoon: Dries Pattyn