NL EN

Maritiem- en transportrecht

Clive Van Aerde heeft een jarenlange ervaring als specialist inzake maritiem recht en vervoersrecht. Hij heeft hierover reeds veel gepubliceerd en wordt regelmatig gevraagd om hierover lezingen te geven. Zowel maritieme ondernemers als overheden uit binnen- en buitenland doen beroep op ons kantoor voor advies en procedures inzake o.a. :
 • beslag op schepen
 • vervoer van goederen over zee (vb. schade aan lading, etc.)
 • charterpartijen en cognossementen
 • wegvervoer (CMR)
 • inbreuken op de visserijwetgeving
 • maritiem strafrecht
 • aanvaringen
 • voorrechten en hypotheken op schepen
 • bouw en verbouwing van schepen
 • levering van diensten en goederen (zoals scheepsbrandstoffen) aan schepen
 • verdediging van zeelieden voor de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart
 • geschillen met de overheid (vb. inzake vergoedingen, heffingen en belastingen, inzake concessies, inzake de door de Zeevaartinspectie bij de verbouwing van schepen gehanteerde normen, etc.)
 • zeeverzekering (vb. verzekering van schepen, van lading, van aansprakelijkheid van reders en zeelieden, etc.)
 • havenarbeid

Contactpersonen: Clive Van Aerde, Evert Van Den Wijngaert en Yves Van Damme