NL EN

Familierecht en familiaal vermogensrecht

Het kantoor heeft een jarenlange ervaring in het behandelen van echtscheidingsdossiers en nalatenschappen. Wij verlenen bijstand en advies in alle daarmee verband houdende materies, waaronder:
  • geschillen tussen echtgenoten (vb. dringende en voorlopige maatregelen, betwistingen over onderhoudsgeld, omgangsrecht over de kinderen, etc.)
  • echtscheidingen en vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen na echtscheiding
  • vorderingen met betrekking tot de afstamming (vb. betwisting van vaderschap, vaststelling van vaderschap, onderhoudsgeld voor het kind, erfrecht van het kind, etc.)
  • onderhoudsgeld
  • ouderlijk gezag
  • omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen
  • geschillen over erfenissen, schenkingen, testamenten en de vereffening-verdeling van nalatenschappen

Contactpersoon: Clive Van Aerde