NL EN

Handelsrecht

Ons kantoor heeft een heel breed cliënteel van ondernemers. Wij helpen hen niet enkel bij het oplossen van conflicten door procedures, maar ook bij het vermijden van geschillen door het verlenen van advies en het opstellen van sluitende contracten, alsmede door te onderhandelen en te bemiddelen. Ondernemers kunnen op ons beroep doen voor bijstand en advies in alle takken van het handelsrecht, waaronder :
  • handelstussenpersonen (vb. agentuurovereenkomsten, alleenverkoopovereenkomsten, distributiecontracten, franchiseovereenkomsten, etc.)
  • handelspraktijken
  • mededingingsrecht
  • consumentenrecht
  • verzekeringsrecht
  • algemene voorwaarden
  • factuurvoorwaarden
  • overdracht van handelsfondsen en ondernemingen
  • handelshuur
  • aanneming van werken (vb. aan gebouwen, etc.) en diensten (vb. boekhouding, software, beheer, etc.)

Contactpersonen: Clive Van Aerde, Yves Van Damme en Evert Van den Wijngaert