NL EN

Vennootschapsrecht

U kan bij ons terecht voor advies en bijstand inzake alle aspecten van het vennootschapsrecht, waaronder:
  • oprichting, ontbinding en in vereffeningstelling van vennootschappen
  • overdracht van aandelen
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en vennoten
  • geschillen tussen vennoten
  • managementovereenkomsten

Contactpersonen: Yves Van Damme en Clive Van Aerde